Wednesday, January 12, 2011

ဘုရားပြင့္ရာ ကပ္ကမၻာသတၱ၀ါတစ္ဦး တစ္ေယာက္သည္ သံသရာက်င္လည္ရာ၌ မေရမတြက္ ႏိုင္ေသာ ကပ္ကမၻာတို႔ကို ေက်ာ္လႊား ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည္။ သႏၲိသုချဖစ္ေသာ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳမွသာ သံသရာအလည္ ျပတ္၍ ကပ္ကမၻာတို႔ကို ေက်ာ္ျဖတ္ရမႈမွ ကင္းေ၀းေတာ့၏။ ထုိသို႔ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရေသာ မေရမတြက္ ႏိုင္ေသာ ကပ္ကမၻာမ်ားအနက္ ဘုရားရွင္မ်ားပြင့္ရာ ကပ္ကမၻာသည္ လြန္မင္းစြာ နည္းပါးၿပီး ဘုရား ရွင္မ်ားမပြင့္ေသာ သုညကပ္ကမၻာမ်ားကသာ မေရမတြက္ ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ မ်ားလွပါသည္။ ဘုရားရွင္မ်ားပြင့္ေသာ ကမၻာသည္ ---
(၁) သာရကမၻာ
(၂) မ႑ကမၻာ
(၃) ၀ရကမၻာ
(၄) သာရမ႑ကမၻာ
(၅) ဘဒၵကမၻာ ဟု ငါးမ်ဳိးရွိသည္။

ထိုငါးမ်ဳိးေသာ ကပ္ကမၻာတို႔အနက္ သာရကမၻာတြင္ ဘုရားရွင္တစ္ဆူသာ၊ မ႑ကမၻာတြင္ ဘုရားရွင္ႏွစ္ဆူ၊ ၀ရကမၻာ တြင္ ဘုရားရွင္သံုးဆူ၊ သာရမ႑ကမၻာတြင္ ဘုရားရွင္ေလးဆူတို႔ အသီး သီးပြင့္ေတာ္မူခဲ့ၾကၿပီး ဤဘဒၵကမၻာတြင္ ဘုရားရွင္ငါးဆူတို႔ ပြင့္ေတာ္မူ ၾကပါမည္။ ဤဘဒၵကမၻာ၌ ေလးဆူေျမာက္ ေဂါတမဘုရားရွင္ ပြင့္ေတာ္မူၿပီးျဖစ္၍ ယခုအခ်ိန္သည္ ထိုေဂါတမဘုရားရွင္၏ သာသနာေတာ္တြင္း ကာလျဖစ္ပါသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေဂါတမဘုရားရွင္သည္ အေလာင္းေတာ္ဘ၀ျဖင့္ ဘုရားျဖစ္ ဖို႔ရန္ စိတ္ေတာ္၌ ၾကံစည္ဆုေတာင္းခဲ့သည့္ ကာလက ခုနစ္အသေခ်ၤ၊ ႏႈတ္ေတာ္>မက္၍ ဆုေတာင္းေပးခဲ့ေသာ ကာလက ကိုးအသေခ်ၤ၊ ကိုယ္ႏႈတ္စိတ္တို႔ျဖင့္ ဆုေတာင္းခဲ့ေသာ ကာလက ေလးအသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာ တစ္သိန္း ေပါင္းအသေခ်ၤႏွစ္ဆယ္ႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္းတို႔တိုင္တိုင္ ဆုေတာင္းခဲ့ပါသည္။ ထုိသို႔ ဆုေတာင္းခဲ့ေသာ ကာလမ်ားအနက္ ဘုရားျဖစ္ရန္ က်ိန္းေသေသာ နိယတဗ်ာဒိတ္ ခံယူ ရရွိခဲ့သည့္ ကာလမွာ ေလးအသေခၤ်ႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္းျဖစ္၏။ ထိုေလးအသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္း ကာလ အတြင္း ေနာက္ဆံုး ပြင့္ေတာ္မူေသာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေဂါတမဘုရားရွင္ အပါအ၀င္ ပြင့္ေတာ္မူၿပီး ဘုရားရွင္မ်ားမွာ ---

(၁) တဏွကၤရာ ဘုရားရွင္
(၂) ေမဓကၤရာ ဘုရားရွင္
(၃) သရဏကၤရာ ဘုရားရွင္
(၄) ဒီပကၤရာ ဘုရားရွင္
(၅) ေကာ႑ည ဘုရားရွင္
(၆) မဂၤလ ဘုရားရွင္
(၇) သုမန ဘုရားရွင္
(၈) ေရ၀တ ဘုရားရွင္
(၉) ေသာဘိတ ဘုရားရွင္
(၁၀) အေနာမဒႆီ ဘုရားရွင္
(၁၁) ပဒုမ ဘုရားရွင္
(၁၂) နာရဒ ဘုရားရွင္
(၁၃) ပဒုမုတၱရ ဘုရားရွင္
(၁၄) သုေမဓ ဘုရားရွင္
(၁၅) သုဇာတ ဘုရားရွင္
(၁၆) ပိယဒႆီ ဘုရားရွင္
(၁၇) အတၳဒႆီ ဘုရားရွင္
(၁၈) ဓမၼဒႆီ ဘုရားရွင္
(၁၉) သိဒၶတၳ ဘုရားရွင္
(၂၀) တိႆ ဘုရားရွင္
(၂၁) ဖုႆ ဘုရားရွင္
(၂၂) ၀ိပႆီ ဘုရားရွင္
(၂၃) သိခီ ဘုရားရွင္
(၂၄) ေ၀ႆဘူ ဘုရားရွင္
(၂၅) ကကုသႏၶ ဘုရားရွင္
(၂၆) ေကာဏာဂမန ဘုရားရွင္
(၂၇) ကႆပ ဘုရားရွင္
(၂၈) ေဂါတမ ဘုရားရွင္
ဟူ၍ႏွစ္ဆယ့္ရွစ္ပါး (ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူ) တိ႔ုျဖစ္ပါသည္။

ထိုႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူေသာ ဘုရားရွင္တို႔အနက္ ႏွစ္ဆယ့္ေလးပါးေသာ ဘုရားရွင္တို႔၏ အထံေတာ္တြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေဂါတမဘုရားရွင္သည္ နိယတဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို ဆင္ျမန္းရရွိေတာ္မူခဲ့သည္။ ေဂါတမ ဗုဒၶ လာင္းလ်ာသည္ ထိုသာရ မ႑ကမၻာ၌ ပြင့္ေတာ္မူေသာ ဘုရားရွင္ေလးဆူတို႔အနက္ ေနာက္ဆံုး ျဖစ္ေသာ ဒီပကၤရာ ဘုရားရွင္ ထံေတာ္ေမွာက္၌ နိယတဗ်ာဒိတ္ကို စတင္ခံယူခဲ့ပါသည္။ ဒီပကၤရာ ဘုရားရွင္ႏွင့္ ကပ္ကမၻာတူတြင္ ပြင့္ေတာ္မူၾကေသာ ဘုရားရွင္ သံုးဆူကိုပါ ထည့္သြင္း၍ ဤဗုဒၶ၀င္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။


 စာအုပ္လိုခ်င္သူမ်ား အတြက္


ဒီမွာ ေဒါင္းပါ

No comments:

Post a Comment