Wednesday, January 12, 2011

လူတုိင္းရွိသင့္သည့္သဒၶါတရား

ဘုရားျမတ္စြာေဟာမိန္႔မွာညႊန္ခဲ႔ေသာေဒသနာမြန္မ်ားတြင္ သဒၶါ၊သီလ၊သုတ၊စာဂီ၊ပညာ၊ဟီရိ၊ၾသတပၸဟူေသာ သူေတာ္ဥစၥာ ခုနွစ္ျဖာကို ေလာကီေလာကုတၱရာ ရတနာ ဘ႑ာတိုက္ႀကီးမ်ားအားဖြင့္လွစ္နိုင္ေၾကာင္း ေသာ့ေခ်ာင္း မ်ားအျဖစ္တင္စားေရးသားၾကသည္ကို ဖတ္ရွႈ မွတ္သား နာၾကားခဲ့ဖူးပါ၏ ။ ကုသုိလ္ေကာင္းမွဳ႕တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းေလ့ရွိေသာသူကုိ ေစတနာေကာင္းလုိက္တာ သဒၶါတရား ထက္သန္လုိက္တာ ဟု ခ်ီးက်ဴး ေထာမနာျပဳေလ့ ရွိသည္ မဟုတ္ပါလား ၊ မည္သည့္ကုသုိလ္ေကာင္းမွဳ႕ မဆုိ အေျခခံအားျဖင့္ ရတနာသံုးတန္ ကံ ကံ၏ အက်ဳိးကုိ သက္၀င္ယုံၾကည္ရာမွ ေစတနာ တရား၏ ေစ့ေစာ္မွဳ႕ျဖင့္ ျပဳလုပ္ၾကသည္သည္သာျဖစ္ပါ၏။  အဘိဓမၼာသေဘာအရ ဒီေစတနာေရာ သဒၶါသည္ပါ စိတ္၌မွီတြယ္၍စိတ္ကုိျခယ္လွယ္ေနေသာ ေစတသိက္တရားမ်ားပင္ ျဖစ္ပါ၏. ေစတနာအားေကာင္းေသာသူ၏ စိတ္သည္ သူတပါး အက်ဳိးစီးပြားကုိ အက်ဳိးလုိးလား ေမတၱာအားျဖင့္ ကူညီဖုိ႕ ေပးကမ္းဖုိ႕ ၀န္မေလးသလုိ သဒၶါတရားထက္သန္ေနမွဳ႕ေၾကာင့္ ျပဳံးေပ်ာ္ ၾကည္ရႊင္စြာ ကူညီတတ္ လွဴတတ္ျပန္ရာ သူတုိ႕၏ ရုပ္ပုံလႊာသည္ စိတ္အစဥ္ၾကည္လင္ရႊင္ပ်သကဲ့သုိ႕ပင္ အဆင္းရူပ လွပေနပါေတာ့သည္ . ထုိ႕ျပင္ သဒၶါကုိပင္ လက္အသြင္ျဖင့္ တင္စားေျပာဆုိမွဳ႕မ်ားလဲ ရွိပါ၏ ။ လက္မရွိေသာသူသည္ သူတပါး ေပးသည္ကုိလည္း မယူနုိင္ ကုိယ္က လဲ မေပးနုိင္သကဲ့သုိ သဒၶါတရား မရွိေသာသူသည္လည္း ကုိယ္ကလည္း မေပးမလွဴခ်င္.. သူတပါးေပးလွဴသည္ကုိပင္ မနာလုိခ်င္ ၀န္တုိခ်င္တတ္ျပန္ပါ၏ . သူေတာ္ေကာင္း တရား နားၾကားနုိင္ေရးတြင္လည္း သဒၶါနား မရွိေလသမ်ွ အလွမ္းေ၀းလြန္းေနေပစြ  ျဖစ္ရကား ဒါန သီလ ဘာတခုမွ် လွဴနုိင္ယူနုိ္င္ျခင္းလည္းရွိမည္ မဟုတ္ေပရာ သဒၶါမရွိေသာသူကုိ လက္မရွိေသာသူဟု တင္စားသည္မွာ ေလ်ွာ္ကန္လွေပသည္။

မိမိသူတစ္ပါး နွစ္ဦးသား၏ အက်ိဳးမ်ားကို တိုးပြားေစမွႈ အျမဲတမ္းျပဳလို႔ ႏူူးညံ့ေပ်ာ့ေျပာင္းနွလံုးေကာင္းရွိေသာ

သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ ဥစၥာျဖစ္ေသာ ျမတ္ေသာတရား    ခုနွစ္ပါးတို႔၏အစကား`သဒၶါ’’တရားပင္ျဖစ္ပါ၏။ သို႔ျဖစ္ေခ်ရာ သဒၶါကို အထြဋ္တပ္လို႔ ရွင္ေစာျမတ္စြာ ဘာေၾကာင့္ေဟာခဲ့ပါသလဲဟု ေလ့လာခဲ့ပါမူ သဒၶါတရား၏ အေရးပါ အရာေရာက္မွႈကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္နိုင္မည္ျဖစ္ပါ၏ ။

      ေနာက္က်ိေနတဲ့ ေရဖန္ခြက္အတြင္းကို စၾကာမင္းရဲ႕ ပတၱျမားရတနာ ထည့္သြင္းလုိက္မယ္ဆုိရင္ခ်က္ခ်င္းပင္

အမွဳန္အမႊားမ်ား အနယ္ထုိင္သန္႔စင္သြားၿပီး ၾကည္လင္ေအးျမလြယ္သလုိ ရတနာျမတ္သုံးပါး၏ ဂုဏ္္နဲ႔ ကံကံ၏

အက်ဳိးတရားကုိ  ကုိးစားယုံၾကည္သည့္ သဒါၵတရားျဖစ္တည္လာၿပီဆုိရင္ အကုသုိလ္ုအညစ္ေၾကး အျပစ္ေဘးထုိက္ေစ

ႏုိင္မည့္  ဒုစရုိက္အေတြးမုိက္ေတြ ကင္းစင္သြားၿပီး  ကုသုိလ္ျဖစ္ေၾကာင္းအေတြးေကာင္းမ်ားသာ ဝင္လာေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႕ျပင္လည္း  ပုဂၢဳိလ္တဦးတေယာက္မွာ သဒၶါတရား ျဖစ္ပြားတည္လာၿပီ ဆုိပါလွ်င္ ‘သဒၶံ ဥပနိသာယ ဒါနံ ေဒတိ သီလံသမာဓိယသတိ “အစရွိသည္ျပင္ ပ႒ာာန္းေဒသနာမွာ လာရွိသည္ႏွင့္အညီ  အလွဴကုိလဲ လွဴျဖစ္၏  သီလကုိေဆာက္တည္ကား  ဘဝနာတရားကုိလဲ ပြားမ်ားျဖစ္တာ့ကား ဒါန အက်ဳိး သီလ အက်ဳိးတုိ႔ကုိ လက္ငင္းဒိ႒

ရႏုိင္ၾကကာ ေကာင္းက်ဳိးသုခအျဖာျဖာ ရႏုိင္သည္သာျဖစ္ပါ၏  ဒီေတာ့ကာ မဂ္ဖုိလ္ နိဗၺာန္ေရာက္ႏုိင္ရန္

အေၿခခံအေၾကာင္းျပပါဆုိလွ်င္လဲ  သဒၵါတရားဟုသားေျပာရမည္  စ်ာန္တရား မဂ္တရား ႏွင့္အတူ ေလာကီ

ေလာကုတၱရာ ေကာင္းက်ဳိးမဂၤလာျဖစ္လာရကာ  ရာထူးဂုဏ္သိန္ စီးစိမ္ခ်မ္းသာတုိ၏ ျပည္စုံရျခင္း အေၾကာင္း

ရင္းျပပါ ဆုိလွ်င္လည္း ဤသဒၶါကုုိသာျပရမည္ျဖစ္ေပသည္။ ပူပင္ေသာက ေၾကာင့္ၾကဗ်ာပါဒနွင့္ ဒုကၡေအးရာ ေခမာေသာင္ကမ္း အေရာက္လွမ္းဖုိ႕ တရားျမတ္က်င့္ျဖစ္ရန္ အေျခခံကုိ လမ္းကုိ ျပပါဆုိလ်ွင္လဲ  သဒၶါ ကုိပင္ ျပရပါလိမ့္မည္။သုိ႔ဆုိပါလွ်င္ ေလာကီ ေလာကုတၱရာ ႏွစ္ျဖာေသာခ်မ္းသာမွန္သမွ် ရလုိၾကသူတုိင္းသည္ နက္ရွုိင္းလွေသာ မိမိတုိ႔၏ ရင္းတြင္းတေနရာမွာ ရတနာျမတ္သုံးပါး၏ဂုဏ္ေတာ္မ်ားနဲ႔  ကံကံအက်ဳိးကုိ ယုံၾကည္ျမတ္နဳိး တန္ဖုိးထားျခင္းဟူေသာ သဒၶါတရား ျဖစ္ပြားတည္ရွိသင့္လွပါ၏။

“သဒၶါ” တရားျပည္စုံၾကေသာေၾကာင့္ ေပးကမ္းလွဳဒါန္းျခင္းဒါနပန္းနဲ႔ ကုိယ္ႏဳုွတ္နွလုံးကုိ ေစာင့္စည္းျခင္း သီလေစာင့္ထိန္းျဖစ္ရကား ထုိဒါန သီလတုိ႕၏အက်ဳိးတရားေၾကာင့္ ခ်မ္းသာျခင္း .က်န္းမာျခင္း၊ဘာဝနာ အက်ဳိးေၾကာင့္ ညဏ္ပညာေတြ ၾကီးၾကရသည္သာျဖစ္ရေလေၾကာင့္ လူ႕ဘဝ လ႕ူခ်မ္းသာရလုိသူတုိင္းသည္ သဒၶါတရားကုိလက္ကုိင္ထားရမည္ ျဖစ္ပါ၏။ ပစၥည္းဥစၥာ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝၾကေပမဲ႔  သဒၵါကင္းမဲ႔ မလွဴခဲ့ေသာေၾကာင့္ အေျခြရံကင္းမဲ႔ ဂုဏ္ကင္းမဲ႔ေသာ့ အထီးက်န္ အက်ည္းတန္ လူတန္းစားမ်ားလဲ ရွိေနသည္ကုိဝန္းက်င္မွာ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ေပရာ“သဒၶါ”တရား ေခါင္းပါးျခင္း၏ ရလဒ္ဟုသာ  မွတ္ယူဆင္ျခင္ရမည္ ျဖစ္ပါ၏

            “ သဒၵါမေရွး-မေပးမလွဴ-မုန္းေဆးဟူူ၏ ေပလွဴတတ္ေသာ္ ခ်မ္းေဆးေက်ာ္တည္”့ဟု မလာေဒဝ လကၤာ

ျမတ္က်မ္းစာတြင္ မာန္လည္ဆရာေတာ္ၾကီးက ေရးသားမိန္႔မွာခဲ့ပါ၏  ျမင့္ျမတ္၍ အထက္တန္းက်ေသာသူတုိ႔ လုိက္နာက်င့္သုံးးေနၾကသည့္“သဒၶါ”တရားဟူသည္ တကယ္ေတာ့ လူတုိင္း၏ရင္မွာ ျဖစ္ခဲတည္ခဲပါ၏ ။ ဒါေၾကာင္႔ပင္လွ်င္ ဘုရားရွင္က  “ဒုလႅဘာ သဒၶါ သမၸတၱိ”ဟု ေဟာျပဳခဲ႔ျပန္သလို ပဓာနိယဂၤဏတရားငါးပါးမွာလဲ ထိပ္္ဆုံးကထား၍ ေဟာၾကားခဲ့သကဲ့သုိ႕ပင္ သပၸဴရိသူပနိႆယ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ မွီဝဲဆည္းကပ္အပ္သည္႔ တရားျမတ္မွာလဲ ထိပ္ဆုံးကပင္ထားလ်ွက္  သံုးႏွဴံးေဟာခဲ႔ျခင္းျဖစ္ပါ၏။ ဒီေတာ႔ကား ေလာကၾကီးမွာ သဒၶါတရားမ်ားမ်ားရွိျခင္းသည ္ခ်မ္းသာျမင္႔ျမတ္ ပညာတတ္၍ လူ႔ရပ္နတ္႒ာန္တြင္ ္စီးစိမ္ခံစားရန္ အေၾကာင္းေကာင္း ျဖစ္ရကား ကံေကာင္း ဉာာဏ္ေကာင္းအၾကံေကာင္း၍ ေကာင္းက်ဳိးစုံစြာ ရလိုသူတိုင္းသည္ ရတနာျမတ္သုံးပါး ဂုဏ္ေတာ္မ်ားနွင္႔ ကံ ကံ၏အက်ဳိးတရားမ်ား ကုိ အားထားယုံၾကည္သည့္ သဒၶါတရားရွိေအာင္ ၾကိဳးစားသင္႔လွပါ၏

            ဤအက်ဥ္းးမွ် ေလ႔လာမွတ္သား သိရရုံျဖင္႔ ရတနာျမတ္သုံးပါးနွင္႔ ကံ ကံ၏အက်ဴိးတရားမ်ားက္ို အာထားယုံၾကည္သည့္ သဒၶါတရားရဲ ႔ အေရးၾကီးပုံကို သိနိုင္ေလာက္ပါ၏ ။နိကယ္ငါးရပ္ ပိ္္႗ကတ္သုံးပုံ အလုံးစုံမွာ အက်ယ္ခ်ဲ ႔ကာ ေလ႔လာပါမူကား သဒၶါအမ်ဳိးအစား အမ်ားျပားနဲ႕အတူ သဒၶါေရွ႕ထား ျပဳတဲ့ကုသုိလ္မ်ားရဲ႕ ထူးျခားျပည့္စုံ အက်ဳိးေပးမွဳ႕ အဖုံဖုံကုိ ပို၍ ပို၍ပင္ ေလးေလးနက္နက္ သိျမင္လာရမည္ ျဖစ္ပါ၏။ဤမွ်ျဖင့္ ျမတ္ဘုရားက သဒၶါတရားကုိ သူေတာ္ဥစၥာ ခုနစ္ျဖာတြင္ ဘာေၾကာင့္ ထိပ္ဆုံးတြင္ တင္ ေဟာၾကားခဲ့သည္ကုိ ခန္႕မွန္းသိနုိင္ေလာက္ျပီ ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႕ျဖစ္ရာ လူသားတုိင္း၏ ဟဒယ ေခၚျငား နွလုံးသားမွာ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႕ထုံးကုိ နွလုံးမူ  အတုယူလ်ွက္ သဒၶါတရား ျဖစ္ပြား တည္ကာ ရတနာျမတ္သုံးပါး ကံတရားနွင့္  မိဂုဏ္ ဘဂုဏ္ ဆရာ့ဂုဏ္ကုိ ၾကည္ယုံေလးျမတ္ ပူေဇာ္တတ္ေသာ အေလ့အက်င့္ေတြရရွိၾကျပီး ဆရာ မိဘ လမ္းညႊန္သြန္သင္ ပဲ့ျပင္ဆုံးမမွဳ႕ေအာက္မွာ ယုံၾကည္မွဳ႕သဒၶါအျပည့္ျဖင့္ လမ္းဆက္ေလ်ွာက္ၾကလုိ႕ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ ၾကီးပြားေပ်ာ္ရႊင္နုိင္ၾကပါေစသားဟု ဆုမြန္ဆႏၵျပဳရင္း သဒၶါတရားအေၾကာင္း အက်ဥ္းမွ်ကုိ ေလ့လာ တင္ျပအပ္ပါသတည္း……။

                                             ေမတၱာသီေသန စိေတၱန ျမန္မာ့အားမာန္ အရွင္နႏၵ၀ံသ(ေညာင္ကန္ေအး)

No comments:

Post a Comment