Thursday, February 10, 2011

ေမတၱာအပို႔ခံရသူမွာ အက်ိဳးဘယ္ႏွစ္ပါးရပါသလဲ

    ဒကာ။        ။ အခ်င္းခ်င္းေမတၱာထားၾက၊ ေမတၱာပြားၾက၊ ေမတၱာကမၼ႒ာန္းစီးျဖန္းပြားမ်ားသူမွာ ခုခ်က္ခ်င္း လက္ငင္း အက်ိဳး တဆယ့္တပါး ရရွိခံစားရတယ္၊ ေသရင္ ျဗဟၼာ့ျပည္လားတယ္ ဟု ေျပာေဟာၾကပါတယ္၊ ေမတၱာအပို႔ခံရသူမွာေတာ့ ဘယ္လို ခ်မ္းသာတယ္၊ ဘယ္လို အက်ိဳးစီးပြားေတြခံစားရတယ္လို႔ ေဟာေျပာတာ မၾကားသိရပါဘူး၊ ေမတၱာအပို႔ခံရသူေတြအတြက္ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ေပၚခံစားရပံုမ်ား ပိဋကတ္ေတာ္မွာ ပါရွိရင္ သိပါရေစ ဆရာေတာ္။

  
ဆရာ။        ။ ေမတၱာပို႔သ ပြားမ်ားေပးျခင္း၊ ေမတၱာခံယူျခင္း ႏွစ္မ်ိဳးရွိရာမွာ ေမတၱာကို ခံယူသူတို႔ဖက္က အက်ိဳးရရွိပံုေတြလည္း မ်ားစြာပဲ ရွိပါတယ္၊ ဒကာၾကီးတို႔ မယံုၾကည္ရင္ ေမတၱာအစစ္အမွန္နဲ႔ ပြားမ်ားပို႔သ စမ္းသပ္ၾကည့္ၾကေပါ့၊ ေမတၱာပို႔သူမ်ား လိုက္နာက်င့္သံုးထားရွိရမည့္ အဂၤါ ၁၅ ပါးနဲ႔ အညီ ပို႔သပြားမ်ားေပးရင္ အပို႔ခံရသူမွာ မုခ်ခ်မ္းသာ သုခရရွိႏိုင္ပါတယ္။

    ဒကာ။        ။ ေမတၱာပို႔သသူ၏ လိုက္နာက်င့္သံုးထားရွိရမည့္ အဂၤါ ၁၅ ပါးဆိုတာ ဘာေတြပါလဲ ဆရာေတာ္၊ ဒကာၾကီးတို႔ သိရေအာင္ ထုတ္ျပပါဦး ဘုရား။

    ဆရာ။        ။ ေမတၱာကမၼ႒ာန္းတရား ပြားမ်ားအားထုတ္လိုသူတို႔အတြက္ ေမတၱာသုတ္ ေဒသနာေတာ္မွာ ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ေမတၱာမပို႔ခင္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ က်င့္သံုးျပည့္စံုထားရမည့္ ေမတၱာပုဗၺဘာဂတရား ၁၅ ပါးဆိုတာက...

    (၁) သေကၠာ    -     သဒၶါဗိုလ္၊ ဝီရိယဗိုလ္၊ သတိဗိုလ္၊ သမာဓိဗိုလ္၊ ပညာဗိုလ္၊           ငါးပါးစြမ္းအားရွိသူ ျဖစ္ရျခင္း။
    (၂) ဥဇု        -     ကိုယ္ ႏႈတ္ေျဖာင့္မတ္ရိုးသားရျခင္း။

    (၃) သုဟုဇု    -     စိတ္ထားေျဖာင့္မတ္ရိုးသားရျခင္း။

    (၄) သုဝစ    -     ပညာရွိတို႔ ဆိုဆံုးမမႈကို လြယ္ကူစြာ လိုက္နာရျခင္း။

    (၅) မုဒု        -     ကိုယ္ ႏႈတ္ စိတ္ထား သံုးပါးလံုး ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔                       ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေနသူျဖစ္ရျခင္း။

    (၆) အနတိမာနိ-     မာန္မာနတရား ေထာင္လႊားမႈ မရွိရျခင္း။

    (၇) သႏၲဳႆက-     ရရွိသမွ်ျဖင့္သာ ေရာင့္ရဲ တင္းတိမ္ေက်နပ္သူျဖစ္ရျခင္း။

    (၈) သုဘရ    -     သူတပါးတို႔ ေစာင့္ေရွာက္ေပးလွဴ ေမြးျမဴေရး၌ လြယ္ကူစြာ လိုက္နာ ေက်နပ္သူ ျဖစ္ရျခင္း။

    (၉) အပၸကိစၥ    -     မိမိက်င့္ဝတ္ ကိစၥမွ တပါး အျခားကိစၥမ်ား နည္းပါးသူ                     ျဖစ္ရျခင္း။

    (၁၀)သလႅဟုကဝုတၱိ - ပစၥည္းဥစၥာမ်ားစြာ မထား ငွက္မ်ားကဲ့သို႔ ေပါ့ပါးလြယ္ကူစြာ                 သြားလာေနထိုင္ အသက္ေမြးမႈရွိရျခင္း။

    (၁၂) နိပက    -     အျပစ္ကင္းေသာ လုပ္ငန္းရပ္တို႔၌ ေကာင္းစြာကြ်မ္းက်င္                 ရင့္က်က္ေသာ ဉာဏ္အျမင္ရွိရျခင္း။

    (၁၃) အပၸဂဗၻ    -     ကိုယ္ႏႈတ္စိတ္ထား သံုးပါးလံုး ရိုင္းျပ ၾကမ္းတမ္းမႈ မရွိ                 ယဥ္ေက်းသူ ျဖစ္ရျခင္း။

    (၁၄)ကုေလသြ နာႏုဂိဒၶ -     ရဟန္းသည္ ဒကာ ဒကာမတို႔အေပၚ၌                             တဏွာေပမျဖင့္တြယ္တာ ျငိကပ္ျခင္း မရွိေစရ။

    (၁၅)         - ပညာရွိတို႔ ကဲ့ရဲ႕ စြပ္စြဲစရာ မေကာင္းေသာ အမႈကိစၥ ဟူသမွ်ကို             အေသးအဖြဲကေလးမွ်ျဖစ္ေစ ဘာတခုမွ် မျပဳလုပ္ရ။

    ကဲ...အဲဒီ တဆယ့္ငါးပါးေသာ “ေမတၱာ ပုဗၺ ဘာဂ ပဋိပဒါ” ေခၚတဲ့ ေမတၱာမပြားမီ ေရွးဦးစြာ မိမိျပဳလုပ္ထားရမည့္ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားကို ျပီးစီးျပည့္စံုစြာ ျပဳလုပ္ထားျပီးမွ ေမတၱာကမၼ႒ာန္းကို စီးျဖန္းပြားမ်ားမႈ ျပဳတဲ့သူ၏ ေမတၱာစစ္ ေမတၱာမွန္ဟာ အပို႔ခံရသူမွာ မုခ် ခ်မ္းသာသုခ ရရွိႏိုင္ပါတယ္၊ မယံုရင္ စမ္းၾကည့္ေပါ့၊ ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕ ဓမၼက အစမ္းခံႏိုင္တဲ့ လက္ေတြ႔ “ဧဟိ ပႆက” ဂုဏ္ရွိတယ္၊ မွန္းဆျပီး ေဟာေျပာတာ မဟုတ္ဘူး၊ ကိုယ္ေတြ႔ဒိ႒ ေဟာေျပာခ်က္ေတြ။

    ဒကာ။        ။ ေမတၱာစစ္ ေမတၱာမွန္ျဖင့္ အပို႔ခံရသူမွာ ခ်မ္းသာသုခရရွိတဲ့ ပံုစံဝတၳဳ ပိဋကတ္ေတာ္မွာ ထင္ရွားတဲ့အေၾကာင္းမ်ားရွိရင္ အနည္းငယ္ လိုရင္းမွ် ထုတ္ျပပါဆရာေတာ္၊ ေမတၱာသမားမ်ား အားတက္စရာျဖစ္ေအာင္ေပါ့ ဘုရား။

    ဆရာ။        ။ အင္း၊ ပိဋကတ္ေတာ္မွာ လာရွိတဲ့ ဝတၳဳသက္ေသေတြ မ်ားစြာရွိပါတယ္ေလ၊ ေမတၱာကမၼ႒ာန္းသမားမ်ား မွတ္သားထားၾကဖို႔ တခုေလာက္ေတာ့ ထုတ္ျပေပးပါ့မယ္။

No comments:

Post a Comment