Thursday, February 10, 2011

ၾသဓိသေမတၱာ ပြားမ်ားနည္း၊ အေနာဓိသ ေမတၱာပြားမ်ားနည္း။

ဒကာ။           ။ မွန္ပါ့၊ ေမတၱာပို႔သူရဲ႕ အက်ိဳး ၁၁ ပါးနဲ႔ ေမတၱာခံယူသူတို႔ ရရွိသည့္ အက်ိဳးမ်ားကို ယခုလို သိရလို႔ ေက်နပ္လွပါတယ္၊ ေမတၱာပြားမ်ား ပို႔သပံုမ်ားကိုလည္း လူတိုင္းနားလည္စြာ ပို႔သ တတ္ေအာင္ နည္းျပေပးပါဦး ဆရာေတာ္။
ဆရာ။           ။ ေမတၱာတရား ပြားမ်ားပို႔သပံုနည္းကေတာ့ လြယ္လြယ္နဲ႔ လူတိုင္းပြားမ်ားတတ္ၾကဖို႔ နယ-ႏွစ္ပါးနဲ႔ပဲ ျပသေပးသြားမည္၊ ဒီေမတၱာနည္းႏွစ္ပါးနဲ႔ ပို႔သ ပြားမ်ားျခင္းျဖင့္ပင္ ပို႔သသူခံယူသူအားလံုးကုန္ အက်ိဳးသုခေတြနဲ႔ ျပည့္စံုျပီးေျမာက္ႏိုင္ပါတယ္။
ေမတၱာဆိုတာ “သူတပါးတို႔၏, သတၱ၀ါတိုင္း၏ အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းၾကီးထြားမႈကို လိုလားေတာင့္တေနမႈဟာ ေမတၱာပဲ” အဲဒီတရားကို ပြားမ်ားေနလွ်င္ စင္ၾကယ္ မြန္ျမတ္ေသာ ေနျခင္းျဖစ္၍ ျဗဟၼ၀ိဟာရ- ျဗဟၼာတို႔၏ ေနျခင္း အက်င့္တရားမို႔ ယင္းကို ျဗဟၼစိုရ္တရားလို႔လည္း ေခၚၾကတယ္၊

ကဲ…နားေထာင္မွတ္သားေပေတာ့။

ၾသဓိသေမတၱာ ပြားမ်ားနည္း
(၁)     ၾသဓိသေမတၱာ။          ။ ပုဂၢိဳလ္ သတၱ၀ါကို တစ္ပါးခ်င္း တစ္မ်ိဳးခ်င္း ပိုင္းျခား ပိုင္းျခားကာ ပြားမ်ားပို႔သေသာ ေမတၱာမ်ိဳး၊ ၾသဓိ သဒၵါက အပိုင္းအျခား ပိုင္းျခားျခင္းကို ေဟာတယ္။
ကိုယ္ပို႔သခ်င္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ တဦးတေယာက္ကို၊ သို႔မဟုတ္ တမ်ိဳးမ်ိဳးကို စိတ္ညြတ္ရည္မွန္းျပီးေတာ့ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ရဲ႕အမည္ကို ေခၚဆိုကာ အဟုတ္တကယ္ခ်မ္းသာ လိုလားေစခ်င္တဲ့ စိတ္ထားနဲ႔ မိမိရဲ႕စိတ္ကို ထိုသူထံသို႔ ေစလႊတ္ျပီး။  ။ ပံုပမာ….
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးႏွင့္တကြ မင္းမႈထမ္းမ်ားအေပါင္းေတြ ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ကင္းျငိမ္းၾကပါေစ၊ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။
ထို႔အတူပဲ…
မိန္းမမ်ား အေပါင္းေတြ။ ေယာက္်ားမ်ား အေပါင္းေတြ။
အရိယာမ်ား အေပါင္းေတြ။ ပုထုဇဥ္မ်ား အေပါင္းေတြ။
နတ္မ်ား အေပါင္းေတြ။ လူမ်ား အေပါင္းေတြ။
ျပိတၱာမ်ား အေပါင္းေတြ ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ကင္းျငိမ္းၾကပါေစ၊ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာၾကပါေစလို႔ စိတ္ညြတ္ပြားမ်ားေနရမယ္။
အဲဒီလိုမ်ိဳးတူ ဇာတ္တူ အလုပ္တူတို႔ကို ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ သီးျခားေဖာ္ထုတ္ကာ ေမတၱာပြားႏိုင္တယ္၊ တေယာက္ခ်င္း တဦးခ်င္း အတြက္ကိုလည္း သူ႔အမည္ကို ေခၚဆိုျပီးေတာ့ ေမတၱာပို႔ႏိုင္တယ္။ ပံုပမာ….
ဦးျဖဴ ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ကင္းျငိမ္းပါေစ၊ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာပါေစ။
ေဒၚမဲ ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ကင္းျငိမ္းပါေစ၊ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာပါေစ။
အဲဒီအတိုင္း ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ေခၚဆိုရည္မွန္း စိတ္ညြတ္တန္းျပီးေတာ့ တိုးတိုးသာသာ ႏႈတ္နဲ႔ ရြတ္ဆို ရြတ္ဆိုကာ ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ သိန္း သန္း ကုေဋ ပို႔သ စီးျဖန္း ပြားမ်ားကာ ေနရမွာျဖစ္တယ္၊ အဲဒီေမတၱာက ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးတူခ်င္း သို႔မဟုတ္ တဦးခ်င္း သတၱ၀ါအနႏၲထဲမွ ပိုင္းျခားခြဲထုတ္ကာ သီးျခားပို႔သ ပြားမ်ားတဲ့ ေမတၱာမ်ိဳးျဖစ္လို႔ ယင္းကို ၾသဓိသေမတၱာလို႔ ေခၚဆိုတယ္၊ ကဲ…အဲဒါဟာ လူတိုင္းနားလည္စြာနဲ႔ ပို႔သ ပြားမ်ားတတ္ေအာင္ ျပေပးတဲ့ အလြယ္ဆံုးနည္းပဲ၊ ေနာက္တမ်ိဳးက…
အေနာဓိသေမတၱာပြားမ်ားနည္း

(၂)     အေနာဓိသေမတၱာ။     ။ ပုဂၢိဳလ္ သတၱ၀ါ အမ်ိဳးအမည္ကို ပိုင္းျခား ခြဲထုတ္ျခင္း မျပဳေတာ့ဘဲ ရွိသမွ် သတၱ၀ါေတြ အကုန္လံုးသိမ္းက်ံဳးကာ ေခၚဆို ပို႔သ ပြားမ်ားတဲ့ ေမတၱာမ်ိဳးကို ေခၚဆိုတယ္။
ယင္းကိုပင္ ပဋိသမၻိဒါမဂ္ပါဠိေတာ္က- သေဗၺသတၱာ၊ သေဗၺပါဏာ၊ သေဗၺဘူတာ၊ သေဗၺ ပုဂၢလာ၊ သေဗၺ အတၱ ဘာ၀ ပရိယာ ပႏၷာ ဟု အမ်ိဳးငါးပါးနဲ႔ ျပဆိုထားတယ္၊ အဲဒီ ငါးပါးထဲက တပါးပါးနဲ႔ ေခၚဆို လိုက္ရင္ ကမၻာေပၚမွာ ရွိသမွ်သတၱ၀ါေတြ အကုန္ပါသြားတာပါပဲ၊ ဒါ့ေၾကာင့္ အေနာဓိသ ေမတၱာကို ေဟာသည္လို လြယ္လြယ္နဲ႔ပဲ ေခၚဆို ပြားမ်ား ပို႔သရမယ္။
ကမၻာသူ ကမၻာသားမ်ား အေပါင္းေတြ ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ကင္းျငိမ္းၾကပါေစ၊ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။
အဲဒီအတိုင္း ကမၻာေပၚမွာ တည္ေနၾကတဲ့ ျဗဟၼာၾကီးေတြက စျပီးေတာ့ မျမင္ရတဲ့ ပိုးမႊားကေလးေတြအထိ ရွိရွိသမွ်ပုဂၢိဳလ္သတၱ၀ါေတြကို အာရံုျပဳ ရည္မွန္းျပီးေတာ့ အဟုတ္တကယ္ ခ်မ္းသာေစလိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ သိန္းသန္းကုေဋ အၾကိမ္မ်ားစြာ ပြားမ်ားကာ ေနရမယ္။
ကိုင္း…ခုေျပာခဲ့တဲ့အတိုင္း ေမတၱာပြားသူမွာ ေရွးဦးစြာ သိထားရမည့္ အဂၤါ ၁၅ ပါးနဲ႔ ျပည့္စံုစြာ အဲဒီ ေမတၱာပို႔နည္း ႏွစ္ပါးနဲ႔ ပြားမ်ား ပို႔သကာသာ ေနပါ၊ ေမတၱာအပို႔ခံရသူေတြအတြက္ မုခ်အက်ိဳးစီးပြားရရွိခံစားရမွာ ေသခ်ာပါတယ္၊ ကဲ…အဲဒါေမတၱာ ကမၼ႒ာန္း စီးျဖန္းပံု အလြယ္ဆံုး နည္းႏွစ္နည္းပါပဲ။

ဒကာ။           ။ သည္လို အျပည့္အစံု ေျဖၾကား သင္ျပေပးတဲ့အတြက္ ေမတၱာကမၼ႒ာန္းကို ပြားမ်ား အားထုတ္ တတ္ပါျပီ ဆရာေတာ္၊ ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္ အၾကိမ္ၾကိမ္ ရွိခိုးပါတယ္ ဘုရား။

ဣတိ သုေတသန သမၼာမဂၢဂၤပဥႇာ နိ႒ိတာ

No comments:

Post a Comment