Sunday, December 4, 2011

မေကာင္းကံနွင့္ေကာင္းကံ

   မေကာင္းမူကုိ ျပဳသူသည္ ဤပစၥဳပၸန္ ဘ၀၌လည္း စုိးရိမ္ပူပန္ရ၏။
   ေနာင္တမလြန္ဘ၀၌လည္း စုိးရိမ္ပူပန္ရ၏။
   ပစၥဳပၸန္ တမလြန္ နွစ္ဘ၀လုံး၌ စိုးရိမ္ပူပန္ရ၏။
   ထုိသူသည္ မိမိ၏ညစ္ညဴးေသာ အကုသုိလ္ကံၾကမၼာကုိ ျမင္၍ စုိးရိမ္ပူပန္ရ၏။
   စုိးရိမ္ပူပန္ရသည္နွင့္အမွ် ပင္ပန္းရ၏။


မိမိျပဳခဲ့ေသာ ကံသည္ မိမိအေနျဖင့္ ေကာင္းသည္ဟု ထင္၍ လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေစကာမူ ေသခါနီးကာလ၌ သူ႔သေဘာသူေဆာင္ကာ ကံနိမိတ္၊ ကမၼနိမိတ္၊ ဂတိနိမိတ္သုံးပါးတုိ႔တြင္ တစ္ပါးပါးေသာ နိမိတ္ျဖင့္တူေသာအက်ိဳးေပးသည့္
သေဘာကုိ မလြဲမေသြျပမည္ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ရမ္းေျပး လူဆုိးသည္ ရာဇ၀တ္ေဘးမွေျပး၍ လြတ္ခ်င္လြတ္ပါမယ္၊အကုသုိလ္ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါက ထိုအကုသုိလ္ကုိ မဂ္ဥာဏ္ျဖင့္ မပယ္သတ္နုိင္လွ်င္ (၃၁)ဘုံ၌ ဘယ္ေနရာေျပးေျပး
ယင္းအကုသုိလ္၏ျပစ္ဒဏ္မွ မလြတ္နုိင္။ ပုထုဇဥ္ျဖစ္လွ်င္ အပါယ္ေလးပါးသုိ႔ပင္က်နုိင္ပါတယ္။


တစ္ခါတုန္းက ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းေတာ္မွ မနီးမေ၀းရြာတစ္ရြာတြင္ အလြန္ရက္စက္ေသာ စုႏၵအမည္ရွိတဲ့၀က္သတ္သမား(Pork-butcher)တစ္ေယာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ စုႏၵ၏ အိမ္ေနာက္ေဖး၌ ျခံတည္၍ ေမြးျမဴးထားေသာ
၀က္မ်ားကလည္းမနည္းေပ၊ အလိုရွိရာ၀က္ကုိ သယ္ေဆာင္ကာ အသားမ်ား ၾကြတက္လာေစရန္ ၀က္ပါးစပ္ကုိဖြင့္၍ တုတ္ျဖင့္ေထာက္ထားျပီးလွ်င္ က်ိဳက္က်ိဳက္ဆူေနေသာ ေရကုိ သံခြက္ျဖင့္ခပ္ကာ ပါးစပ္ထဲ့သုိ႔ေလာင္းထည့္ပါတယ္။
ထုိေရပူသည္ ၀မ္းထဲမွအညစ္အေၾကးမ်ားကုိ ယူေဆာင္၍ ေအာက္ဒြါရမွထြက္ေစတယ္။ က်ိဳက္က်ိဳက္ဆူေနေသာေရကုိ ၀က္၏ေက်ာေပၚေလာင္းခ်ပါတယ္။ ေရပူေၾကာင့္ ၀က္၏ေက်ာမည္းမည္းၾကီးျဖဴေဖြးလာပါတယ္။
က်န္ေသာအေမႊးမ်ားကုိ မီးျမိဳက္၍ ပစ္တယ္၊ ထုိ႔ေနာက္ ဓားထက္ထက္ျဖင့္ ၀က္ကုိ လည္ပင္းမွ ပုိင္းျဖတ္ေလေတာ့တယ္။ စုႏၵသည္ ျမတ္စြာဘုရားသီတင္းသုံးေနေတာ္မူရာ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းေတာ္ျဖင့္နီးေသာ္လည္း
(၅၅)နွစ္ကာလပတ္လုံး ၀က္သတ္ျခင္းျဖင့္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းကိုျပဳလုပ္ျပီး ကုသုိလ္ေကာင္းမူဟူသည္ ပန္းတစ္ပြင့္၊ ေရတစ္ခြက္ေတာင္လွဴဖူးသူမဟုတ္ပါ။ စုႏၵသည္ မေကာင္းေသာအက်ိဳးေပးဖုိ႔အခ်ိန္က်ေရာက္လာဟန္တူပါတယ္။
 မိမိျပဳခဲ့တဲ့အကုသုိလ္ကံေၾကာင့္ ကုိယ္ေပၚ၌အနာၾကီးေပါက္လာတယ္။ မိမိျပဳခဲ့ေသာ ကံတုိ႔၏အက်ိဳးကုိ ခံစားရင္ ေအာ္ျမည္လွ်က္ေလးဖက္ေထာက္ေျပးေနရပါတယ္။ အိမ္သူအိမ္သားတုိ႔သည္ သူ႔ကုိဘယ္သူမွ် မတားဆီးနုိင္ဘဲ
အိမ္ထဲမွ မထြက္နုိင္ရန္သာ တံခါးရွိသမွ်ပိတ္၍ ထားၾကရတယ္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ (၇)ရက္တုိင္တုိင္ ခံစားရကာ ရွစ္ရက္ေျမာက္ေသာေန႔တြင္ ေသဆုံးအ၀ီစိငရဲၾကေရာက္ရပါတယ္။ ထုိအျခင္းအရာကုိ ျမတ္ဗုဒၶအားေလွ်ာက္ထားၾကရာ

ျမတ္ဗုဒၶက-
မေကာင္းမူကုိ ျပဳသူသည္ ဤပစၥဳပၸန္ ဘ၀၌လည္း စုိရိမ္ပူပန္ရ၏။
ေနာင္တမလြန္ဘ၀၌လည္း စုိရိမ္ပူပန္ရ၏။
ပစၥဳပၸန္ တမလြန္ နွစ္ဘ၀လုံး၌ စိုးရိမ္ပူပန္ရ၏။
ထုိသူသည္ မိမိ၏ညစ္ညဴးေသာ အကုသုိလ္ကံၾကမၼာကုိ
ျမင္၍ စုိးရိမ္ပူပန္ရ၏။ စုိးရိမ္ပူပန္ရသည္နွင့္အမွ် ပင္ပန္းရ၏။ဟုမိန္႔ေတာ္မူလုိက္ပါတယ္။

ဘ၀ကုိအတၱရူေထာင့္္မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ အနတၱရူေထာင့္မွေသာ္လည္းေကာင္း သုံးသပ္ၾကည့္ပါမူ။
အတၱရူေထာင့္ဟူသည္ အသာစံျခင္း၊ အနတၱရူေထာင့္ဟူသည္-အနာခံျခင္းတုိ႔ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ စုႏၵသည္ ဘ၀ကုိ အတၱရူေထာင့္မွ ၾကည့္သူျဖစ္၏
ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ သူ၏ဘ၀အတြက္ အရာရာတုိင္းမွာ အသာစံျခင္းသေဘာကုိသာေတြ႔ေနရလို႔ပါ။

ဘ၀ကုိအနတၱရူေထာင့္ဘက္မွၾကည့္ပါလွ်င္
(၁) ျမင့္ျမတ္ေသာစိတ္ေနစိတ္ထားရွိျခင္း၊
(၂) စဥ္းစဥ္းစားစားလုပ္တတ္ျခင္း၊
(၃) လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ မွန္ကန္ျခင္း
ဟူေသာအဂၤါသုံးရပ္နွင့္ ျပည့္စုံေသာလုပ္ငန္းမွေပၚထြက္လာေသာအက်ိဳးတရားသည္သာလွ်င္သာယာဖြယ္ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါဆုိရင္ မိမိဘ၀မွာ သာယာဖြယ္ေတြျဖစ္ဖုိ႔ မေကာင္းေသာအသက္ေမႊး၀မ္းေၾကာင္းမူေတြကုိလည္းေရွာင္ၾကဥ္ဖုိ႔လိုတယ္ဆုိတာကုိ
စုႏၵ၀တၳဳေလးက အျမဲတမ္း မွတ္တုိင္တစ္ခုျဖစ္ ထုိးျပေနတာေတာ့အမွန္ပါပဲ။ ဘာျဖစ္ျဖစ္ မိမိဘ၀မွာ ယခုေရာ ေနာင္ေရာစိတ္ခ်မ္းသာဖုိ႔
စြမ္းနုိင္သေလာက္ ပါးနုိင္သေလာက္ပါးသြားေအာင္ အကုသုိလ္ေတြကုိ ၾကိဳးစားျပီးေတာ့လုပ္သြားဖုိ့႔ပါပဲ။

  ေကာင္းမူျပဳေသာသူသည္ ပစၥဳပၸန္ဘ၀၌လည္း ၀မ္းေျမာက္ရ၏။
  တမလြန္ဘ၀၌လည္း ၀မ္းေျမာက္ရ၏။
  နွစ္ဘ၀လုံး၌ပင္ ၀မ္းေျမာက္ရ၏။
  မိမိ၏ စင္ၾကယ္ေသာ ကုသုိလ္ကံကုိ ျမင္၍ ၀မ္းေျမာက္ရ၏။ ပုိ၍ ပုိ၍ ၀မ္းေျမာက္ရ၏။

တစ္ခါတုန္းက မဟာဓမၼိကဥပါသကာသည္ သာ၀တၳိျမိဳ႔မွာေနပါတယ္။ သူသည္ သီလနွင့္ျပည့္စုံ၍ လွဴဒါန္းမွူ၌လည္း ေမြ႔ေလ်ာ္သူတစ္ေယာက္ပါ။ သူ၏ဇနီးနွင့္တကြ သားခုနွစ္ေယာက္၊ သမီးခုနစ္ေယာက္တုိ႔သည္လည္း ဖခင္နွင့္နည္းတူ
ကုသုိလ္ေကာင္းမူျပဳလုပ္ၾကတယ္။ မဟာဓမၼိက ဥပါသကာသည္ တစ္ေန႔ အနာေရာဂါက်ေရာက္ျပီး အသက္ေဘးစုိးရိမ္ဖြယ္ရာကုိ ၾကဳံေတြ႔ရပါေတာ့တယ္။ ဒီလုိနဲ႔အနာေရာဂါေပ်ာက္ကင္ေစျခင္းအက်ိဳးငွာ ရဟန္းေတာ္မ်ားကုိပင့္ဖိတ္ျပီး
 မဟာသတိပ႒ာန္သုတၱန္ၾကီးကုိ ရြတ္ဖတ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ထုိတရားကုိၾကားနာေနစဥ္ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္တုိ႔မွ နတ္ရထားေျခာက္စီးသည္ ေကာင္းကင္မွ ဆုိက္ေရာက္လာက ထုိမဟာဓမၼိကဥပါသကာကုိ ရထားထက္သုိ႔
တက္ဖုိ႔ေခၚေဆာင္ၾကပါတယ္။ ထုိခဏ၌ပင္ တရားနာေနစဥ္မုိ႔ အေနွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစျခင္းငွာ “ခဏေနၾကပါဦး ခဏေနၾကပါဦး” ဟု ေျပာလုိက္ပါတယ္။

 ျမတ္ဗုဒၶေဒသနာေတာ္ကုိ ရြတ္ဖတ္ေနေသာရဟန္းတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔အား တားသည္ထင္မွတ္ကာ သုတၱန္ရြတ္ဖတ္ျခင္းကုိ ရပ္စဲလုိက္ပါတယ္။ ဖခင္ေျပာေသာစကားကုိ ၾကားမိေသာသားသမီးတုိ႔သည္ ငါတုိ႔အေဖသည္
အရင္တုန္းက တရားနာ၍ ေရာင္႔ရဲခဲ့ဖူးတယ္ဆုိတာမရွိ၊ အခုမွ တရားရြတ္ဖတ္ရာကုိလည္းရပ္ခုိင္းေနတယ္၊ ေသျခင္းတရားကုိ ေၾကာက္ေနပါေရာ႔လာဆုိျပီး ငုိေၾကြးၾကတယ္။  
ခဏတန္ၾကာေသာ္ မဟာဓမၼိ ကဥပါသကာသတိ၀င္လာသျဖင့္ သားသမီးတုိ႔ဘာေၾကာင့္ငုိေၾကြးေနရတာလဲဆုိတဲ့ ေမးခြန္းကုိေမးလိုက္ပါတယ္။ ထုိအခါၾကမွ ဥပါသကာက-ငါသည္ ရဟန္းေတာ္တုိ႔ကုိ တားျမစ္တာမဟုတ္ပါ၊
နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္မွ နတ္ရထားေျခာက္စီးဆုိက္ေရာက္လာကာ ရထားမွဴးေတြက နတ္ရထားအေပၚတက္ဖုိ႔ ေခၚေနၾကလို႔ သူတုိ႔ကုိ ငါတားျမစ္လုိက္ရျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္လို႔ သားသမီးေတြကုိျပန္ေျပာျပလုိက္ပါတယ္။
သားသမီးေတြကလဲ မယုံသကၤာျဖင့္-နတ္ရထားေတြဆုိတာကဘယ္မွာလဲ လုိ႔ေမးၾကျပန္တယ္။ ဒါဆုိ ငါ့အတြက္ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ပန္းကုံးမ်ားရွိပါသလား၊ ရွိရင္ေပးဆုိျပီး ပန္းကုံးကုိ ပစ္ေျမာက္လုိက္ရာ နတ္ရထားအေပၚ၌
ခ်ိတ္ေစပါတယ္။ သားသမီးတုိ႔သည္ ပန္းကုံးကုိသာျမင္ရ၍ နတ္ရထားတုိ႔ကုိက မျမင္နုိင္ခဲ့ပါ။မဟာဓမၼိကဥပါသကာၾကီးက ငါ့ကုိမစုိးရိမ္ၾကပါနဲ႔၊ ငါတုသိတာနတ္ျပည္သုိ႔ လိုက္ပါသြားမယ္၊ အကယ္၍ နင္တုိ႔အားလုံးလည္း
ငါလုိ နတ္ျပည္မွာေနခ်င္တယ္ဆုိ ငါလိုပဲကုသုိလ္ေကာင္းမူေတြလုပ္ၾကပါဟု ဆုံးမစကားေျပာဆုိကာ ကြယ္လြန္ခဲ့ပါတယ္။

ထုိအေၾကာင္းအရာကုိ ရဟန္းေတာ္မ်ားက ျမတ္ဗုဒၶကုိေလ်ာက္ထားၾကပါတယ္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ျမတ္ဗုဒၶက -

ေကာင္းမူျပဳေသာသူသည္ ပစၥဳပၸန္ဘ၀၌လည္း ၀မ္းေျမာက္ရ၏။
တမလြန္ဘ၀၌လည္း ၀မ္းေျမာက္ရ၏။
နွစ္ဘ၀လုံး၌ပင္ ၀မ္းေျမာက္ရ၏။
မိမိ၏ စင္ၾကယ္ေသာ ကုသုိလ္ကံကုိ ျမင္၍ ၀မ္းေျမာက္ရ၏။
ပုိ၍ ပုိ၍ ၀မ္းေျမာက္ရ၏။ ဟုမိန္႔ေတာ္မူလိုက္ပါတယ္။
အထက္ပါေဒသနာေတာ္၌ မဟာဓမၼိက လွဴဒါနး္မူကုိ၀ါသနာပါတယ္လုိ႔သာေဖာ္ျပထားပါတယ္။

သူ႔ရဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကုိက မေဖာ္ျပခဲ့ရေသးပါဘူး။
သူ႔ရဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက ဒီလိုပါ။ အဲဒီသာ၀တၳိျမိဳ႔ေတာ္ “ဓမၼိက ဥပါသကာအဖြ႔ဲ “ အမည္ျဖင့္
ဘုရားမွဴးအရွိေသာရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကုိ ျပဳစုလုပ္ေကြ်းျခင္းပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိအဖြဲ႔အၾကီးအဆုံးေခါင္းေဆာင္ကေတာ့ မဟာဓမၼိကဥပါသကာပင္ျဖစ္တယ္။
အဖဲြ႔၏လုပ္ငန္းမ်ားမွာ
ေအာက္ပါအတုိင္းပင္ျဖစ္ပါတယ္။
၁။ စာေရးတံ ယာဂုကပ္လွဴျခင္း၊
၂။စာေရးတံ ဆြမ္းကပ္လွဴျခင္း၊
၃။လဆန္းပကၡ၊လဆုတ္ပကၡဆြမ္းကပ္လွဴျခင္း၊
၄။ပင့္ဖိတ္၍လွဴအပ္ေသာဆြမ္းကုိ ကပ္လွဴျခင္း၊
၅။ဥပုသ္ေန႔၌ လွဴအပ္ေသာဆြမ္းကုိ ကပ္လွဴျခင္း၊
၆။ဧည့္သည္အာဂႏၱဳက ရဟန္းတုိ႔အား ဆြမ္ကုိ ကပ္လွဴျခင္း၊
၇။ေက်ာင္းေနသံဃာေတာ္မ်ားအား ဆြမ္းကုိ ကပ္လွဴျခင္း၊
၈။၀ါဆုိသကၤန္းကပ္လွဴျခင္းတုိ႔ပင္ျဖစ္ပါတယ္။
အထက္ပါ ၀တၳဳနစ္ခုကုိ နိုင္ယွဥ္ၾကည့္လိုက္မယ္ဆုိလွ်င္ျဖင့္ မိမိကဘာေတြပဲျပဳခဲ့ျပဳခဲ့ ေနာက္ဆုံးထြက္သက္အခ်ိန္မွာေတာ့  ကုသုိလ္ကံအားၾကီးလွ်င္ ကုသုိလ္ကံအေလ်ာက္ ေကာင္းတဲ့နိမိတ္ေတြထင္ျပီး
ေကာင္းတဲ့ဘုံဘ၀ကုိပဲေရာက္ရမွာပါ။ မိမိက အကုသုိလ္ကံေတြမ်ားေနလွ်င္  အကုသုိလ္ကံအေလွ်ာက္မေကာင္းတဲ့နိမိတ္ေတြထင္ျပီး  မေကာင္းတဲ့ဘုံဘ၀သုိ႔ေရာက္ၾကရမွာပါ။ ယခုလက္ရွိျမန္မာျပည္မွာ
အဖြဲ႔အစည္းေတြလုပ္ျပီး ကုသုိလ္ေကာင္းမူေတြလုပ္ေနၾကတာဟာလည္း ဒီေဒသနာေတာ္ကလာတယ္ဆုိရင္မမွားနုိင္ပါဘူး။ ဒါမွသာလည္း ျမတ္ဗုဒၶသာသနာအဓြန္႔ရွည္ၾကာမည္မဟုတ္ပါလား။ အႏၶပုထုဇဥ္ျဖစ္ေစ၊
ကလ်ာဏပုထုဇဥ္ျဖစ္ေစ ေကာင္းမူကုိျပဳတတ္ၾကပါတယ္။ သုိ႔ရာတြင္ အႏၶပုထုဇဥ္သည္ ကံ-သာလွ်င္အမိ၊ ကံ-သာလွ်င္ အဖဟူေသာ အတၱဒိ႒ိ အျမင္ျဖင့္ သံသရာသုခကုိ ရရွိခံစားလို၍ ကုသုိလ္ေကာင္းမွူကုိျပဳတတ္၏
မည့္သည့္ေကာင္းမူကုိပင္ျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ ထုိေကာင္းမူ၌ ငါ-ကုိထည့္သြင္း၍ ျပဳေလ့ရွိတယ္။ ကလ်ာဏပုထုဇဥ္က ဥာဏ္-သာလွ်င္အမိ၊ ဥာဏ္သာလွ်င္အဖဟူေသာ ကမၼဒိ႒ိအျမင္ျဖင့္ သံသရာသုခထက္
အဆေပါင္းမ်ားစြာသာလြန္ေသာ နိဗၺာန္၏သႏၱိသုခကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳလို၍ ေကာင္းမူကုိျပဳေလ့ရွိတယ္၊ မည့္သည့္ေကာင္းမူကုိပင္ ျဖစ္ေစ ထုိေကာင္းမွူ၌ ငါ-ထည့္သြင္းျခင္းကုိမျပဳပါ။ ဒါေလးကလည္း
ကုသုိလ္ေကာင္းမူလုပ္ရာ၀ယ္ နွလုံးသြင္းတတ္ဖုိ႔ အေရးၾကီးလွပါေၾကာင္းေျပာဆုိရင္ မိမိဘ၀မွာ အကုသုိလ္တရားေတြကုိ နည္းနုိင္သေလာက္နည္းနုိင္ေအာင္ၾကိဳးစားျပီး ကုသုိလ္တရားေတြကုိ
တတ္စြမ္းနုိင္သေလာက္ျပဳလုပ္နုိင္ၾကပါေစလို႔ဆႏၵျပဳရင္ ဒီေဆာင္းပါးကုိ ဒီမွာပဲနိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ရပါတယ္။

လျပည့္၀န္း(သာစည္)
ဘ၀အေရး စိတ္ေအးရဖုိ႔ ဓမၼအသိရွိလွ်က္ေနၾကစုိ႔။

ဓမၼပဒ၊ ယမက၀ဂ္၊ စုႏၵ၀တၳဳ၊ ဓမၼိကဥပါသကာ၀တၳဳ ၊

No comments:

Post a Comment